Privacy beleid

Definities

a. Privacybeleid: dit privacybeleid;

b. Gebruiker: iedere gebruiker van de Website;

c. SCT Tickets: SCT Tickets, Kamilletuin 4, [email protected], 06 40 21 52 58];

d. Website: de website onder www.scttickets.nl.

1 Algemeen

1.1. In dit Privacybeleid wordt beschreven hoe SCT Tickets de persoonsgegevens van haar Gebruikers verwerkt.

1.2. De persoonsgegevens die door SCT Tickets worden verwerkt zijn [naam, (e-mail)adres, telefoonnummer, enz.].

2 Verzameling en gebruik van persoonsgegevens

2.1. SCT Tickets verzamelt persoonsgegevens van een Gebruiker wanneer de desbetreffende Gebruiker deze persoonsgegevens via de Website aan SCT Tickets heeft doorgegeven bijvoorbeeld door contact op te nemen met een verzoek om informatie over de diensten of producten van SCT Tickets, een bestelling bij SCT Tickets te doen, of doordat de Gebruiker zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief van SCT Tickets.

2.2. SCT Tickets gebruikt deze persoonsgegevens voor het doeleinde waarvoor de Gebruiker de persoonsgegevens aan SCT Tickets heeft verstrekt:

2.2.1. Als de Gebruiker SCT Tickets om informatie over diensten en producten verzoekt, verwerkt SCT Tickets de persoonsgegevens om aan dat verzoek te voldoen.

2.2.2. Als de Gebruiker een bestelling doet, gebruikt SCT Tickets de persoonsgegevens om die bestelling af te handelen.

2.2.3. Als de Gebruiker zich heeft opgegeven voor de nieuwsbrief, dan zal SCT Tickets de persoonsgegevens gebruiken om de nieuwsbrief naar de Gebruiker toe te zenden.

2.3. Daarnaast kan SCT Tickets de persoonsgegevens gebruiken om haar Gebruikers op de hoogte te stellen van producten of diensten van SCT Tickets die interessant voor de desbetreffende Gebruiker zouden kunnen zijn. Indien de Gebruiker hiertegen bezwaar heeft, kan hij of zij contact opnemen met SCT Tickets.

3. Minderjarigen

3.1. In sommige gevallen vraagt SCT Tickets expliciet om toestemming om bepaalde persoonsgegevens te kunnen gebruiken. Als de Gebruiker jonger is dan 16 jaar, heeft de Gebruiker in die gevallen de toestemming van zijn of haar ouder of voogd nodig om de persoonsgegevens te verstrekken aan SCT Tickets. De ouder of voogd kan in dat geval ook altijd de aan SCT Tickets verstrekte gegevens aanpassen of verwijderen.

4. Doorgifte aan derden

4.1. SCT Tickets zal de persoonsgegevens van haar Gebruikers niet aan derden doorgeven, tenzij:

4.1.1. de doorgifte geschiedt aan een door SCT Tickets voor de in dit Privacybeleid opgesomde doeleinden ingeschakelde bewerker, met welke bewerker SCT Tickets een overeenkomst heeft gesloten die erop ziet dat de bewerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen; of

4.1.2. SCT Tickets op grond van wettelijke verplichting gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

5. Cookiebeleid

5.1. Scttickets.nl vraagt haar bezoekers om toestemming om cookies in te schakelen. Op de startpagina van de website verschijnt een cookiebalk waar bezoekers cookies kunnen accepteren door op 'Ja' te klikken en cookies kunnen weigeren door op 'Nee' te klikken. Als de klant 'Ja' of 'Nee' heeft geselecteerd verschijnt de cookiebalk niet meer bovenaan de startpagina. De cookiebalk wordt weer geactiveerd wanneer bezoekers naar de pagina met het privacybeleid gaan.

6 Wijziging/verwijdering van persoonsgegevens

6.1. De Gebruiker heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van zijn of haar persoonsgegevens, overeenkomstig het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens.

6.2. Indien de Gebruiker van een van deze rechten gebruik wil maken, of indien de Gebruiker vragen heeft over dit Privacybeleid kan de Gebruiker SCT Tickets bereiken op [email protected] + Kamilletuin 4.

6.3. Gebruikers kunnen zich afmelden van de nieuwsbrief door een e-mail te zenden aan [email protected].

7 Bewaartermijn

7.1. SCT Tickets bewaart persoonsgegevens gedurende een periode van 60 maanden na het laatste bezoek van de Website, tenzij SCT Tickets op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

8 Beveiliging

8.1. SCT Tickets heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van Gebruikers te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking.

9 Wijzigingen in het Privacybeleid

9.1. SCT Tickets behoudt zich het recht voor dit Privacybeleid aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. SCT Tickets adviseert de Gebruiker dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. Het huidige Privacybeleid is bijgewerkt op 17-12-2015.

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »